Zabezpieczenie pojazdów na lawecie – o czym pamiętać? Wpis: centrum1, 26 stycznia 2018

Prawidłowe zabezpieczenie ładunku podczas transportu to kluczowa rzecz w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Jest to szczególnie istotne, gdy zamierzamy przewozić pojazdy, które są ciężkie i łatwo przesuwają się podczas jazdy.

Zacznijmy od prawidłowego usytuowania przewożonego pojazdu.

Do przewożenia pojazdów służą oczywiście lawety. Umieszczając pojazd na lawecie należy pamiętać o tym, aby oś, nad którą znajduje się jego silnik, położona była jak najbliżej osi przedniej lawety. Tak, aby środek ciężkości całej lawet z ładunkiem znajdował się mniej więcej na środku. To pozwoli nam zachować stabilność na zakrętach i zapobiec ewentualnej utracie kontroli nad lawetą.

Najistotniejszą jednak kwestią jest zabezpieczenie przewożonego pojazdu przed zjechaniem z lawety. Do tego celu stosuje się specjalne pasy zabezpieczające, zwane pasami transportowymi lub pasami lawetowymi. Stosuje się je absolutnie w każdym przypadku – niezależnie od tego, czy pojazd waży tonę, czy 30 ton.

Ile pasów potrzeba do zabezpieczenia auta?

Absolutnym minimum jest zastosowanie 3 pasów na 3 kołach przewożonego pojazdu, najlepiej jednak, żeby wszystkie 4 koła były zabezpieczone w ten sposób. Daje to stabilność i pewność, że auto nie będzie „łapać” żadnych przechyleń.

Należy również pamiętać o zamknięciu klamer pasów przed ruszeniem. Niedomknięta klamra może spowodować poluzowanie się pasa, a to w konsekwencji może doprowadzić do całkowitego obluzowania się transportowanego pojazdu.

Który rodzaj pasów wybrać?

Pasy lawetowe dzielimy na trzy główne rodzaje:

Dobór odpowiedniego rodzaju uzależniony jest od masy przewożonego pojazdu, szerokości zabezpieczanego koła, czy cech konstrukcyjnych lawety. Niekiedy wykorzystanie danego rodzaju pasów będą determinować obowiązujące przepisy w danym kraju (np. trzypunktowe pasy z rękawem ochronnym wymagane są aktualnie w Niemczech).
Pasy dobiera się też ze względu na długość i częstotliwość eksploatacji: te, które będą optymalne w przypadku osób prywatnych (do jednorazowego bądź sporadycznego użytku) mogą okazać się niewystarczające w przypadku firm zajmujących się importem i eksportem aut.
Pasy lawetowe mają różne szerokości: od 25 mm do 75 mm. Ze względu na swoją cenę i uniwersalność najczęściej wykorzystuje się pasy o szerokości 50 mm.

Czym jest współczynnik wydłużenia?

Jest to określenie w procentach maksymalnego dopuszczalnego wydłużenia pasa lawetowego podczas jego całego okresu eksploatacji. Zgodnie z obowiązującymi normami w Unii Europejskiej współczynnik wydłużenia do pasów mocujących na lawetach powinien wynosić nie więcej niż 4%.

Informację na ten temat powinniśmy znaleźć na metce specyfikacji każdego pasa transportowego. Przed zakupem warto zatem upewnić się, czy powyższa wartość jest prawidłowa w przypadku kupowanego produktu.

Podsumowanie

Chcąc prawidłowo przewozić pojazdy na lawecie należy pamiętać przede wszystkim o:

• ich właściwym usytuowaniu – środek ciężkości powinien się znaleźć na środku lawety
• optymalnym zabezpieczeniu pasami transportowymi, na które składa się:
•  właściwy dobór pasów ze względu na rodzaj pojazdu, cechy konstrukcyjne lawety i częstotliwość eksploatacji,
• liczba zastosowanych pasów,
• bezwzględna kontrola wszystkich mocowań, klamer i innych elementów wspomagających po zabezpieczeniu na lawecie.

Ostateczne skompletowanie pasów lawetowych (w tym dobór takich elementów jak napinacze, haki) uzależnione jest od indywidualnych potrzeb. W tym miejscu warto zasięgnąć porady sprzedawcy, który po zebraniu wszystkich informacji dotyczących typu lawety oraz rodzaju i cech przewożonego pojazdu będzie w stanie przygotować optymalne dla nas zestawy pasów oraz akcesoriów do pasów transportowych.

KOMENTARZE